Ta det lugnt!

Lär dig att använda verksamhet som belöning. Att slippa ut är en belöning i sig för hunden. Lär hunden, att ett lugnt beteende leder till att slippa ut. Du behöver inte vid något skede säga någonting eller belöna med mat! När du håller på att öppna dörren, sträver hunden mot dörren, speciellt om den har detta som en vana. Första alternativet är att låta hunden gå ut och stanna själv inomhus och stänga dörren efter hunden så att kopplet lämnas mellan dörren. Vänta ett par sekunder och öppna dörren. Troligtvis vill hunden komma tillbaka in. Sen försöker du på nytt. Repetera några gånger och till slut hunden väntar på sin plats fast du öppnar dörren.

Ett annat alternativ är, att du håller på att öppna eller stänga dörren enligt det om hunder stannar på plats eller tar steg mot dörren. Börja med att sträcka handen mot handtaget bara då hunden stannar. När du har kommit så långt att dörren är helt öppen och hunden stannar, ge den lov att fara. Efter några dagars träning du kan ta steget ute och inkalla först därifrån. När hunden har lärt sig att vänta framför den öppnade dörren, du kan nämna verksamheten med t.ex. VÄNTA, men gör detta först efter att hunden väntar fast fu öppnar dörren.

Du kan göra på motsvarande sätt när du öppnar bildörren, går i trappor, över gatan, ger matskålen eller när hunden drar i koppel eller hoppar mot människor. Till att börja med det kan kännas att inlärningen sker mycket långsamt och förutsätter många repetitioner, men så småningom samspelet funkar bättre.

Växelverkan som baserar sig på verksamhet kan utvecklas till ett system som är nästan osynlig för en utomstående. I systemet växlas information mellan hunden och föraren med små förändringar i bådas rörelser: föraren sträcker handen mot handtaget > hundens bakdel reser sig en aning. På samma sätt en liten reaktion från hundens sida ( bakdelen reser sig en aning ) kan leda till att föraren lyfter sin hand från handtaget. Allt sker utan, att man använder ord. Om hundens verksamhet är icke-önskvärd, föraren avbryter eller backar i sin verksamhet; om hundens verksamhet är önskvärd, föraren reagerar med att förverkliga nästa steget. Man har ofta jämfört sådan skolning med en dans, där båda parter reagerar på varandras verksamhet utan, att någon av parterna dominerar – dock den ena är alltid den som för.

Texten i Handligssätt 2 är delvis lånad från Veli-Matti Ahonen, som bekantade mig med klickerträning i mitten av 90-talet.

Vastaa