Takajalat kiertävät – Bakben roterar

Etujalat ämpärillä / kattilalla, takajalat kiertävät ympäri. Ennen kuin aloitat tätä, tee Aloita naksuttelu -harjoitukset. Aloita melko korkealla esineellä: isolle koiralle esimerkiksi kannellinen ämpäri, jossa on hiekkaa painona. Seiso mahdollisimman lähellä, mutta jätä koiralle tilaa mennä ohitsesi.

Framben på ett ämbar / en kastrull, bakben roterar. Före du börjar med detta, träna Börja klicka -övningar. Börja med ett ganska högt föremål: för en stor hund t.ex. ett ämbar med lock och sand som tyngden inne. Stå så nära som möjligt, men lämna hunden plats att gå förbi dig.

Vastaa