Tien reunassa – På vägkanten

Opeta koira kulkemaan tien reunassa. Nimeä reunat OIKEA / VASEN tai REUNAAN. Sinä päätät, milloin vaihdetaan toiseen reunaa. Vaihda reunaa monta kertaa lenkin aikana, esim. 100 metrin matkalla 1-5 kertaa. Sano käsky, näytä kädellä ja kävele tien yli toiseen reunaan. Kun koira tulee toiseen reunaan, voit palkita heittämällä makupalan reunaan. Palkkana toimii myös se, että koira pääsee jatkamaan matkaa eteenpäin. Jos koira yrittää tulla pois reunasta ilman lupaa, ohjaa se takaisin mieluummin äänelläsi, kropallasi ja käsilläsi. Talutin on viimeinen keino. Kun koira kulkee reunassa, heitä sen eteen reunaan silloin tällöin ruokaa (Frolic on hyvä, kun se pyörii ja näkyy kauaksi kun on niin iso). Älä liiku eteenpäin, jos koira ei ole reunassa. Kun opetat tämän hyvin, teillä ei ole enää vastaantulijaongelmiakaan.

Lär hunden att gå vid vägkanten. Kalla kanten för HÖGER / VÄNSTER eller KANTEN. Det är du som beslutar, när ni byter från ena till andra kanten. Byt kanten många gånger under lenkki, t.ex. 1-5 gånger per 100 meter. Säg kommandot, visa med handen och gå till andra sidan av vägen. När hunden kommer till kanten, kan du belöna med att kasta en godbit vid kanten. Som belöning fungerar även det att hunden får fortsätta vägen framåt. Om hunden försöker vika från kanten utan lov, styr den tillbaka hellst med din röst, kropp och händer. Koppel är det sista alternativet. När hunden går vid kanten, kasta framför den då och då en godbit. Frolic är bra, eftersom den rullar och syns bra. Rör dig inte framåt om hunden in är vid kanten. När du lär detta väl, ni kommer inte att ha några problem med mötande.

Vastaa