Kurssit Pietarsaaressa – Kursser i Jakobstad

Kesä ja syksy – sommar och höst 2018

Tiedustelut ja ilmoittautumiset

sähköpostitse: ansku.pokela@multi.fi. Kerro:

 • mistä kurssista olet kiinnostunut
 • minä päivänä / päivinä ja mihin aikaan voit osallistua.
 • (jos en ennestään tunne koiraasi) millainen koira sinulla on: rotu, ikä, taidot, ongelmat
 • mikä on koiran kutsumanimi
 • puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Otan tunnille yhtä aikaa yleensä 2 – 4 koiraa. Päätät itse kuinka usein osallistut, kunhan tunnilla vain on tilaa. Alla kurssit. Aikataulu muuttuu kysynnän mukaan. Maksu käteisellä paikan päällä tai sarjakortilla Lahjakas.fi kautta. Jos et pääse varatulle tunnille, ilmoita välittömästi tekstiviestillä puh. 050 3538911. Maksat vain tunneista, joille osallistut. Yksi kerta / oppitunti maksaa 10 euroa. Kurssit pidetään Pietarsaaressa Pohjanlahdentiellä hallissa, jonka lämpötila on noin 10 astetta talvisin. Hallissa on betonilattia.

Förfrågningar och anmälningar

per e-mail: ansku.pokela@multi.fi. Berätta:

 • vilken kurs du är intresserad av
 • på vilken dag / dagar  och tid du kan delta.
 • (om jag inte känner till din hund) hurdan hund du har: ras, ålder, kunnande, problem
 • vad hunden kallas för
 • ditt telefonnummer och e-mail

Jag tar vanligtvis 2 – 4 hundar på en lektion. Du bestämmer själv hur ofta du deltar. Betalning på plats med kontant eller med seriekort via Lahjakas.fi på förhand. Om du inte kan delta i en reserverad lektion, meddela omedelbart per sms tel. 050 3538911. Du betalar enbart för lektioner som du deltar i. En gång / lektion kostar 10 eur. Kursserna hålls i Jakobstad i en hall vid Bottenviksvägen. Hallens temperatur under vintertid är ca tio grader och golvet är av betong.

Kurssit – Kursser (päivitetty – uppdaterad 31.05.2018)

Kesällä vain etsintäharjoituksia. Muut kurssit alkavat elokuun puolivälissä. Under sommaren finns bara sökträningar. Andra kursser startar i mitten av augusti.

 • Koiran perustaidot – Hundens grundfärdigheter
 • Nosework
 • Parkour & koirajumppa & hundgympa
 • Hajuerottelu & etsintä – Luktdiskriminering & sök
 • Ohita rauhassa – Passera lugnt

Yleistä – Almänt

Suosittelen ensimmäiseksi kurssiksi Perustaidot -kurssia. Jos koirasi on vaikea keskittyä, kun muita koiria on paikalla, ensimmäiseksi kurssiksi sopii Ohita rauhassa.

Som första kurs rekommenderar jag grundfärdigheter. Om din hund hund har svårt att vara tillsammnas med andra hundar, passar Passera lugnt som första kurs.

Koiran perustaidot*: taluttimessa kulkeminen, nenäkosketus käteen, noutaminen, luoksetulo, tauko, leikkiminen ohjaajan kanssa, esineen irti päästäminen, istu, maahan, seiso, tassukosketus, taukomatolla odottaminen, pyöriminen, ei/jätä, makupalamagneetti, käänteinen houkuttelu, etsiminen, ohittaminen ja hoitotoimenpiteet. Sopii pennuille ja aikuisille koirille ensimmäiseksi kurssiksi koirakoulussani. Kurssilla opitaan naksukoulutuksen periaatteet. Kurssilla opittavia taitoja tarvitaan ja syvennetään kaikilla muilla kursseillani.

Hundens grundfärdigheter*: att gå i koppel, noskontakt i handen, att hämta, inkallning, paus, lek med föraren, att släppa ett föremål, sitt, ligg, stå, tasskontakt, att vänta på en pausmatta, att cirkla, nej/lämna, godbitmagnet, omvänt locking, att söka, att passera och vårdåtgärder. Passar för valpar och vuxna som en första kurs i min hundskola. På kurssen lär vi oss principer i klickerträning. Färdigheterna som vi lär oss under kurssen behövs och fördjupas i mina alla andra kursser.

Nosework: hajuetsintää, joka sopii kaikille koirille.

Nosework: luktsök, som passar alla hundar.

Agility aktivointina (vain kesäisin): kiipeilyä, juoksemista ja hyppimistä agilityesteillä. Sopii kaikille terveille koirille, jotka osaavat syödä pihalla makupaloja tai leikkiä ohjaajan kanssa. Tavoitteena hyvä koiran ja ohjaajan yhteistyö ja hauskanpito.

Agility som aktivering (bara under sommartid): att klättra, springa och hoppa i samband med agility-hinder. Passar till alla sunda hundar som kan utomhus äta godbitar eller leka med föraren. Som målsättning har vi ett bra samarbete mellan föraren och hunden och att ha rolig tid tillsammans.

Parkour ja koirajumppa: turvallista kiipeilyä, tasapainoilua ja temppuja arkiympäristössä. Saa koiran kiinnostumaan ohjaajan kanssa puuhailusta. Sopii kaikille koirille, jotka pystyvät olemaan samassa tilassa toisten koirien kanssa.

Parkour och hundgympa: att klättra, balansera och göra tricks på ett tryggt sätt i vardagsmiljö. Gör föraren intressantere i hundens ögon. Passar till alla hundar som kan vara i samma utrymme med andra hundar.

Tottelevaisuusliikkeet (vain kesällä): luoksetulo, sivulle, seuraa, istu, maahan, seiso, paikka, nouto, kierto, eteen meno, jne. Liikkeet opetellaan ilman houkuttelua naksutekniikalla. Tekniikka perustuu koiran omaan yrittämiseen ja oivaltamiseen. Apuna voidaan käyttää kosketuskohteita. Harjoittelemme myös häiriöiden sietämistä ja liikkeiden ketjuttamista pidemmäksi suoritukseksi. Sopii perustaidot* hankkineille.

Lydnadsmoment (bara under sommartid): inkallning, sidan, följ, sitt, ligg, stå, stanna, hämta, gå runt, gå framåt osv. Momenten tränas utan att locka hunden. Tekniken baserar sig på att hunden försöker och uppfattar själv. Som hjälpmedel kan användas kontakttarget. Vi tränar hunden tåla störningar och förbinder momenter till en längre prestation. Kurssen passar till de som har behärskar grundfärdigheter*.

Rally-toko: alokasluokka, kontaktinpitoa ja temppuja

Rally-lydnad: nybörjarklass, att ha kontakt med hunden och göra tricks.

Ihmisten ja esineiden etsintä, hajuerottelu: opetamme koiran ilmaisemaan ja löytämään haluamiamme hajuja. Hajutyöskentely sopii kaikille koirille, joilla on perustaidot*

Sök av människor och föremål, luktdiskriminering: vi lär hunden att markera och hitta de lukter som vi vill. Luktarbete passar till alla hundar som behärskar grundfärdigheter*

Ohita rauhassa: Tutustumme useisiin eri tekniikoihin, joilla ohittamista voi helpottaa. Sopii koirille, jotka kiihtyvät nähdessään koiria, kissoja, ihmisiä, autoja tai muita kohteita.

Passera lugnt: Vi bekantar oss med flera olika tekniker, med vilka man kan förlätta passerandet. Passar till hundar som går upp i varv när de ser hundar, katter, människor, bilar eller andra objekt.

Verijälki aktivointina (vain kesällä): Sopii kaikille, jotka pystyvät liikkumaan metsässä. Koira pääsee toteuttamaan luontaisia metsästystarpeitaan kytkettynä.

Blodspår som aktivering (bara under sommartid): Passar till alla som kan röra sig i en skog. Hunden har möjlighet att tillfredställa sina naturliga jaktbehov i koppel.

Yksityisopetus: 20 eur / tunti. Sopii kaikenlaisille koirille.
Privat skolning: 20 eur / timme. Passar till alla hundar.

Pidän itselläni oikeuden kurssisuunnitelman muutoksiin.
Jag reserverar mig rättigheten att planera om kursutbud och tidtabellen.

Kommentit poistettu käytöstä.