Harjoitusten väliajat – Mellan träningspass

Harjoituksissa saat palautetta suorituksen aikana ja sen jälkeen. Monesti palautteen antamiseen kuluu enemmän aikaa kuin itse suorittamiseen. Sinä et saa unohtaa koiraasi harhailemaan kentälle yksin sillä aikaa kun keskustelet. Koiralla on vain kaksi vaihtoehtoa harjoituksissa: joko se on vapaalla ( = häkissä, autossa tai remmissä ) tai se on töissä ( = suorittamassa tehtävää tai palkittavana ).

Du får feedback i träningar både under och efter prestationen. Det tar många gånger längre tid att lyssna på feedback än att göra själva prestationen. Du får inte glömma din hund att vandra på planen ensam medan ni diskuterar. Hunden skall ha bara två alternativ: antingen den är ledig ( = i bur, i bil, i koppel ) eller den arbetar ( = utför sin uppgift eller får sin belöning ).
 

Vastaa