Ruokajälki – Matspår

1) Ruokajälki nurmikolla

Harjoittele 1 – 3 kertaa viikossa. Aloita rauhallisessa paikassa, jossa kukaan ei ole kävellyt pariin tuntiin.

1) Matpår på gräsmattan

Träna 1 – 3 gånger om veckan. Börja i en lugn miljö, där ingen har gått i ett par timmar.


2) Ruokajälki asfaltilla tai nurmikolla

Harjoittele 1 – 3 kertaa viikossa. Käytä sama määrä ruokaa kuin ensimmäisessä tehtävässä, mutta tee pidempiä jälkiä, 50 – 100 metriä. Voit antaa jäljen vanheta 10 – 30 minuuttia ennen kuin päästät koiran töihin. Voit tehdä jälkiä myös kovemmalle alustalle eli asfaltille ja soralle ja vaihdella pehmeämpien ja kovempien pintojen välillä saman jäljen aikana. Älä ohjaa koiraa kädellä äläkä puhu sille. Jos jälki on liian vaikea, tee seuraavalla kerralla helpompi.

2) Matpår på asfalt eller gräsmatta

Träna 1 – 3 gånger om veckan. Använd samma mängd mat som i första uppgift, men gör ett längre spår, 50 – 100 meter. Du kan låta spåret åldras i 10 – 30 minuuter innan du släpper hunden att spåra. Du kan göra spår även på en hårdare yta dvs. asfalt, grus och variera mellan mjukare och hårdare ytor under samma spår. Styr hunden inte med handen och tala inte till den. Om spåret är för svårt, gör en lättare nästa gång.

Vastaa