Kädet ylös! – Upp med händerna!

Voit alkaa harjoitella tätä kun koira osaa istua ja tassukosketuksen eli Aloita naksuttelu – Börja klicka 3 -harjoitukset. Harjoittele usein, mutta vähän kerrallaan ( yhteensä enintään 20 makupalaa ), jotta koiran vatsa- ja selkälihakset eivät tulisi kipeiksi. Lihakset ja tasapaino kehittyvät pikku hiljaa. Anna koiran ottaa tukea kädestäsi, kunnes se ei enää tarvitse tukea. Tähän saattaa kulua kymmeniä harjoituspäiviä, varsinkin jos kyseessä on pentu tai pitkäselkäinen koira.

Du kan börja träna detta när hunden kan sitta och tasstarget, dvs Aloita naksuttelu – Börja klicka 3 – lektionerna. Träna ofta men litet på en gång ( max. totalt 20 godbitar ) för att hundens mag- och ryggmuskler skulle inte bli ömma. Muskler och balans utvecklas så småningom. Låt hunden stödja sig på din hand tills den är färdig att klara utan stödet. Det kan ta tiotals träningsdagar för att nå detta, speciellt när det gäller valpar och hundar med en lång rygg.

Vastaa