Palkitse yhteydenpito – Belöna kontakten

Olette kävelyllä. Kun koira kääntyy vilkaisemaan sinua, reagoi jotenkin: käänny, juokse, hiivi, heiluta käsiä, puhu, hypi, kutsu koiraa, heitä hanska tai lelu, mene kyykkyyn, peruuta, heitä ruokaa tai vaikkapa pysähdy. Ihan sama mitä teet ja kuinka vähän teet, kunhan teet jotain! Koira oppii, että kannattaa pitää sinua silmällä, koska silloin saattaa tapahtua jotain.

Paras tapa saada koira lopettamaan yhteydenpito sinuun, on olla huomioimatta vilkaisuja. Tätä samaa periaatettahan käytetään, kun halutaan koiran lopettavan jokin toiminta: jätetään toiminta ilman huomiota. Miksi koira pitäisi sinua silmällä, jos siitä ei ole mitään hyötyä koiralle? Silloin talutin on ainoa asia, joka pitää teidät yhdessä. Jos haluat tarjota koiralle vapautta, sinun pitää käyttäytyä kuin talutinta ei olisikaan. Huomaa koira, kun se huomaa sinut!

Ni är ute på promenad. När hunden tittar hastigt i dig, reagera på något sätt: sväng, spring, smyg, vifta händer, prata, hoppa, kalla hunden, kasta en handske eller en leksak, huka dig ned, backa, kasta mat eller stanna. Det är detsamma vad du gör och hur litet du gör, bara du gör någonting! Hunden lär sig, att hålla ett öga på dig, eftersom då kan det hända någonting.

Det bästa sättet att få hunden att ge upp kontakten till dig, är att inte reagera på dens blickar. Samma principen använder vi, när vi vill att hunden ska sluta med någon verksamhet: vi ignorerar verksamheten. Varför skulle hunden hålla ett öga på dig, om det är ingen nytta för hunden? Då finns det bara kopplet som binder er ihop. Om du vill erbjuda hunden frihet, du måste bete dig som om kopplet inte fanns. Märk hunden, när den märker dig!

 

Vastaa