Peruuttaminen – Att backa

Tämän tehtävän harjoittelun voi aloittaa kun Aloita naksuttelu -tehtävät sujuvat.

Du kan börja med denna uppgift när Börja klicka -uppgifterna är i skick.

Vastaa