Kurssit Pietarsaaressa – Kursser i Jakobstad

Tällä hetkellä en järjestä mitään koulutuksia.

För tillfället arrangerar jag inga skolningar.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset koirakouluun

sähköpostitse: ansku.pokela@multi.fi. Kerro:

  • mistä kurssista olet kiinnostunut
  • minä päivänä / päivinä ja mihin aikaan voit osallistua.
  • (jos en ennestään tunne koiraasi) millainen koira sinulla on: rotu, ikä, taidot, ongelmat
  • mikä on koiran kutsumanimi
  • puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

Otan tunnille yhtä aikaa yleensä 3 – 4 koiraa. Päätät itse kuinka usein osallistut, kunhan tunnilla vain on tilaa. Alla kurssit. Maksu käteisellä paikan päällä tai pankkisiirrolla. Jos et pääse varatulle tunnille, ilmoita välittömästi tekstiviestillä puh. 050 3538911. Maksat vain tunneista, joille osallistut ellei muuta ole ilmoitettu. Yksi kerta / oppitunti ryhmässä maksaa 10 euroa. Kurssit pidetään Pietarsaaren ympäristössä pihalla tai Pietarsaaressa Pohjanlahdentiellä hallissa, jonka lämpötila on noin 18 astetta talvisin. Hallissa on betonilattia.

Förfrågningar och anmälningar till hundskolan

per e-mail: ansku.pokela@multi.fi. Berätta:

  • vilken kurs du är intresserad av
  • på vilken dag / dagar  och tid du kan delta.
  • (om jag inte känner till din hund) hurdan hund du har: ras, ålder, kunnande, problem
  • vad hunden kallas för
  • ditt telefonnummer och e-mail

Jag tar vanligtvis 3 – 4 hundar på en lektion. Du bestämmer själv hur ofta du deltar. Betalning på plats med kontant eller med bankgiro på förhand. Om du inte kan delta i en reserverad lektion, meddela omedelbart per sms tel. 050 3538911. Du betalar enbart för lektioner som du deltar i om det har inte meddelats annat. En gång / lektion i gruppen kostar 10 eur. Kursser hålls i jakobstadsnejden eller i Jakobstad i en hall vid Bottenviksvägen. Hallens temperatur under vintertid är ca tio grader och golvet är av betong.

Yleistä – Almänt

Suosittelen ensimmäiseksi kurssiksi Perustaidot -kurssia. Jos koirasi on vaikea keskittyä, kun muita koiria on paikalla, ensimmäisellä kerralla / ensimmäisillä kerroilla kannattaa varata yksityistunti.

Som första kurs rekommenderar jag grundfärdigheter. Om din hund hund har svårt att vara tillsammnas med andra hundar, lönar det sig att som reservera en privat lektion på första gång(er).

Koiran perustaidot*: taluttimessa kulkeminen, nenäkosketus käteen, noutaminen, luoksetulo, tauko, leikkiminen ohjaajan kanssa, esineen irti päästäminen, istu, maahan, seiso, tassukosketus, taukomatolla odottaminen, ei/jätä, makupalamagneetti, käänteinen houkuttelu, etsiminen, ohittaminen ja hoitotoimenpiteet. Sopii pennuille ja aikuisille koirille ensimmäiseksi kurssiksi koirakoulussani. Kurssilla opitaan naksukoulutuksen periaatteet. Kurssilla opittavia taitoja tarvitaan ja syvennetään kaikilla muilla kursseillani.

Hundens grundfärdigheter*: att gå i koppel, noskontakt i handen, att hämta, inkallning, paus, lek med föraren, att släppa ett föremål, sitt, ligg, stå, tasskontakt, att vänta på en pausmatta, nej/lämna, godbitmagnet, omvänt locking, att söka, att passera och vårdåtgärder. Passar för valpar och vuxna som en första kurs i min hundskola. På kurssen lär vi oss principer i klickerträning. Färdigheterna som vi lär oss under kurssen behövs och fördjupas i mina alla andra kursser.

Kong-etsintä: hajuetsintää, joka sopii ihan kaikille koirille. Harjoittelemme etsimisen oheistaitoja ( matolla odottaminen, luopuminen namista, seuraaminen sivulla ) ilmaisukäytöstä, jäljestystä ja esine-etsintää kong-lelun avulla. Opitut taidot on helppo siirtää minkä tahansa muun hajun etsimiseen. Mainio tapa aloittaa esim. nose work, pk-jälki tai homekoirakoulutus.

Kong-sök: luktsök, som passar till alla möjliga hundar. Vi tränar grundfärdigheter för sök ( att vänta på mattan, att avstå från godis, att gå vid sidan ), markering, spår och sök av föremål med hjälp av en kong-leksak. Inlärda färdigheter går lätt att överföras till att söka vilken lukt som helst. Ett utmärkt sätt att börja med t.ex. nose work, bruksspår eller mögelhundutbildning.

Ihmisetsintä: Etsimme ihmisiä ja ihmisten tiputtamia esineitä. Sopii koirille, joilla on perustaidot*

Människosök: Vi söker människor och föremål som de har tappat. Passar för hundar med grundfärdigheter*

Hajuerottelu, eläimet: Koira oppii löytämään, sen eläimen jonka haluamme, muiden eläinten joukosta. Harjoittelemme purkeilla, karvoilla ja hajulapuilla. Sopii koirille, joilla on perustaidot ja mielellään myös kong-etsintää suoritettuna.

Luktdiskriminering, djur: Hunden lär sig att hitta just det djur som vi önskar bland andra djur. Vi tränar med burkar, hår och luktlappar. Passar för hundar med grundfärdigheter och gärna även som kong-sök på bakgrund.

Ohita rauhassa: Tutustumme useisiin eri tekniikoihin, joilla ohittamista voi helpottaa. Sopii koirille, jotka kiihtyvät nähdessään koiria, kissoja, ihmisiä, autoja tai muita kohteita.

Passera lugnt: Vi bekantar oss med flera olika tekniker, med vilka man kan förlätta passerandet. Passar till hundar som går upp i varv när de ser hundar, katter, människor, bilar eller andra objekt.

Yksityisopetus: 30 eur / tunti. Sopii kaikenlaisille koirille.
Privat skolning: 30 eur / timme. Passar till alla hundar.

Pidän itselläni oikeuden kurssisuunnitelman muutoksiin.
Jag reserverar mig rättigheten att planera om kursutbud och tidtabellen.

Kommentit suljettu.