Väärät ilmaisut

Koska koira saa löydetystä hajusta parempaa palkkaa kuin löytämättömistä, vaanii väärien eli valeilmaisujen vaaran jatkuvasti hajutunnistajaa. Siksi koiran on syytä saadaa palkkaa myös siitä, että se haistelee vääriä hajuja, mutta ei ilmaise niitä. Eli tyhjän radan oikeaa suorittamista pitää palkita. Palkitseminen tapahtuu tarjoamalla tyhjän radan lopuksi koiralle etsittävä haju ja sen ilmaisusta lopullinen palkka.

Vastaa